ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2013-10-12 02:43

Ένα φυλλάδιο εργασίας με 8 θέματα - ασκήσεις στην μονοτονία συνάρτησης. Επιμέλεια: Δ. Β. Ακινόσογλου