ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2013-09-28 19:52

Ένα πλήρες πακέτο σημειώσεων για την καλοκαρινή προτοιμασία 2013 στα Μαθηματικά Κατευθυνσης της Γ΄ Λυκείου. Επιμέλεια σημειώσεων: Δ.Β.Ακινόσογλου.

Περιέχει:

1. Αναλυτική θεωρία του 1ου Κεφαλαίου Άλγεβρας (Μιγαδικοί) και 1ου Κεφαλαίου Ανάλυσης (Συναρτήσεις εως και αντίστροφη συνάρτηση)

2. Λυμένες εφαρμογές και άλυτες ασκήσεις

3. Επαναληπτικά θέματα και θέματα εξετάσεων

4. Ερωτήσεις - απαντήσεις θεωρίας