ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ

2012-10-25 02:01

7 συνδυαστικά θέματα πάνω στο κεφάλαιο των συναρτήσεων - ορίων με υποερωτήματα από τους μιγαδικούς. Επιμέλεια Δανιήλ. Β. Ακινόσογλου