ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

2013-09-28 00:53

Άλυτες ασκήσεις στο γινόμενο αριθμού με διάνυσμα. Επιμέλεια: Δ.Β. Ακινόσογλου