ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ) Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

2012-12-12 10:59

Διαγώνισμα τετραμήνου στις μετρικές σχέσεις ορθογωνίου τριγώνου (Κεφ.9)