ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ)

2013-01-19 22:22

Ένα χρήσιμο εργαλείο γρήγορης επανάληψης της θεωρίας για τους μαθητές της γ΄ τάξης του επαγγελματικού λυκείου. Περιέχεται συνοπτική θεωρία σε: Στατιστική - Όρια - Συνέχεια - Παραγώγους  - Ολοκληρώματα.